Bezoek de robotzaal in de tentoonstelling COOL JAPAN

Robots

Mens, machine, vriend, vijand

Japan is gefascineerd door robots en de wereld is gefascineerd door Japanse robots. Want geen land ter wereld wordt meer met mensachtige machines geassocieerd dan Japan. Zoals zo vaak, stammen die associaties zowel uit de werkelijkheid als uit de fantasie. Het land produceert veel robots, zowel in fabrieken en laboratoria als in strips, films en games.

Terwijl over de hele wereld aan de nieuwste generatie robotica wordt gesleuteld, blijft de Japanse benadering uniek: daar wordt de robot niet gezien als levenloos mechanisch hulpje, maar als een bezield wezen. Dit is deels terug te voeren op het shintoïsme, dat ervan uit gaat dat natuurlijke fenomenen en sommige voorwerpen bezield zijn.

Pepper, de menselijke robot

In onze tentoonstelling was Pepper te zien. Pepper is ontwikkeld om mensen gezelschap te houden, te vermaken en te troosten. Met zijn vele sensoren, microfoons en camera’s is hij gebouwd om emoties te herkennen en daarop in te spelen.

Pepper is een product van het Japanse bedrijf Softbank maar is een creatie van het Franse bedrijf Aldebaran. De Pepper die in Museum Volkenkunde te zien is werkt met software die ontwikkeld is door het Belgische bedrijf ZoraBots, dat gespecialiseerd is in zorgrobots. Zo wordt eens te meer duidelijk dat niet alles dat Japans lijkt, ook echt Japans is.

Pepper is aangekocht met steun van het Prins Bernhard Cultuurfonds.